Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի կառուցվածքի գծապատկերը

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի հաստիքացուցակը

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկը

 

Արայիկ Հակոբյան

Արայիկ Հակոբյան

Ներքին աուդիտի բաժնի պետ

էլ. փոստ

(0237) 6-37-16, 5-08-08 /+374 237/ 2 42 62

Կենսագրություն

Ծնվել է 1977թ. փետրվարի 1-ին Հոկտեմբերյանի շրջանի Մրգաշատ գյուղում, ծառայողի ընտանիքում:
1993 թվականին ավարտել է Մրգաշատ գյուղի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցը:
1993-1998թթ. սովորել է Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի ֆինանսահաշվարկային ֆակուլտետում, մասնագիտացումը` տնտեսագետ:
1999-2000թթ. Արմավիրի մարզի Մրգաշատի գյուղապետարանում գլխավոր հաշվապահ:
2000թ. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական վարչության ֆինանսական բաժնի առաջատար մասնագետ:
2002թ. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական վարչության ծրագրերի կանխատեսումների և վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետ:
2004թ. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության հաշվետվությունների ընդունման և վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետ:
2005 թվականից աշխատել է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի գլխավոր աուդիտոր:
2012թ. հոկտեմբերի 26-ից ղեկավարում է ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժինը:

Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա:
 

Գործառույթներ / իրավասություններ

Բաժնի պետը`
ա) կազմակերպում է Մարզպետարանի և մարզային ենթակայության կազմակերպությունների աուդիտի աշխատանքները.
բ) հաշվապահական հաշվառման գրանցումների մեջ ապահովում է հաշվապահական հաշվառման անհամապատասխանությունների բացահայտումը և ճշգրտումը.
գ) գնահատում է Մարզպետարանի և համակարգի հիմնարկների ֆինանսա-տնտեսական գործունեությամբ հաստատված ակտերի պահանջների անհամապատասխանությունը.
դ) առաջարկություններ է ներկայացնում Աշխատակազմի ղեկավարին մարզային ենթակայության կազմակերպություններում ֆինանսատնտեսական ստուգում իրականացնելու վերաբերյալ.
ե) գնահատում է աուդիտի ենթարկվող օբյեկտների կողմից իրականացվող ֆինանսատնտեսական բնույթի գործառույթների համապատասխանությունը այդ գործառույթները կարգավորող ՀՀ օրենսդրության պահանջներին.
զ) գնահատում է աուդիտի ենթարկվող օբյեկտների կողմից օգտագործվող կամ վերջինիս կողմից տրամադրվող ֆինանսատնտեսական բնույթի տեղեկատվության արժանահավատությունն ու ճշտությունը.
է) գնահատում է տվյալ պետական կառավարման մարմնի, կամ վերջինիս ենթակա հիմնարկի ներքին հսկողության համակարգերի արդյունավետությունը.
ը) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ քննարկում է քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումներն ու բողոքները, ինչպես նաև պետական, տեղական ինքնկառավարման և այլ մարմինների գրությունները և լուծում է դրանց ընթացքը՝ օրենքով սահմանված կարգով.
թ) ապահովում է Մարզպետի որոշումների, կարգադրությունների, Մարզպետի տեղակալների հանձնանարությունների ու առաջարկությունների, ինչպես նաև Աշխատակազմի ղեկավարի հրամանների ու ցուցումների կատարումը և արդյունքների վերաբերյալ տեղեկացնում է Աշխատակազմի ղեկավարին.
ժ) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ ապահովում է Աշխատակազմի առջև դրված աուդիտին առնչվող գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր մշակելը.
ժա) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
ժբ) Աշխատակազմի ղեկավարին է ներկայացնում աուդիտին վերաբերող աշխատանքային ծրագրերը.
ժգ) այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Աշխատակազմի առջև դրված աուդիտի գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
ժդ) ստորագրում է Աշխատակազմի անունից աուդիտին վերաբերող պատրաստվող փաստաթղթեր.
ժե) իր լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
ժզ) Աշխատակազմի ղեկավարին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ աուդիտի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
ժէ) Աշխատակազմի առջև դրված աուդիտին առնչվող գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, ինչպես նաև Աշխատակազմի ղեկավարի գիտությամբ կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ՝ դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների.
ժը) ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
ժթ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ։
Գլխավոր աուդիտորն ունի Օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ (սոցիալական երաշխիքներ) և կրում է այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ (սահմանափակումներ)։

 

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2021-01-21 17:59:45