Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետարան

Կառուցվածք

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի կառուցվածքի գծապատկերը

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի հաստիքացուցակը

Ռուբեն Արտենյան

Ռուբեն Արտենյան

Արմավիրի սոցիալական ծառայությունների տարածքային գործակալության պետ

էլ. փոստ

(0237) 6-37-16, 5-08-08 (+374 237) 2 29 46

Կենսագրություն

Ծնվել է 31.08.1955 թվականին, ք. Հոկտեմբերյանում (այժմ` Արմավիր):
1972 թվականին ավարտել է Հոկտեմբերյանի թիվ 5 ռուսական միջնակարգ դպրոցը:
1972-1977թթ. սովորել է Նովոսիբիրսկի էլեկտրատեխնիկական ինստիտուտում`
ստանալով ինժեներ-էլեկտրիկի որակավորում:
1977թ. Հոկտեմբերյանի ապակե-տարաների գործարանումս էներգետիկ:
1978թ. ընտրվել է ՀԼԿԵՄ կոմիտեի առաջին քարտուղար:
1986-1992թթ. ՀԱԷԿ-ի սպորտ-առողջարանային վարչության պետի տեղակալ:
1998-2002թթ. Մեծամորի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ղեկավար:
2002-2005թթ. Մեծամորի քաղաքապետի տեղակալ:
2006-2008թթ. ՀՀ Արմավիրի մարզպետի խորհրդական:
2009 թվականից առ այսօր Արմավիրի սոցիալական ծառայության տարածքային
գործակալության պետ:
Ամուսնացած է, ունեմ երեք երեխա:

Գործառույթներ / իրավասություններ

Գործակալության պետը`
ա) ղեկավարում է Գործակալության ընթացիկ գործունեությունը.
բ) առաջարկություններ է ներկայացնում օրենքով, այլ իրավական ակտերով և
Գործակալության կանոնադրությամբ նախատեսված գործունեության բնագավառի
նպատակների և խնդիրների վերաբերյալ Մարզպետին.
գ) սահմանում է Գործակալության աշխատակիցների տնային
այցելությունների ժամանակացույցը, յուրաքանչյուր աշխատակցի սպասարկման
տարածքը` ապահովելով յուրաքանչյուրին աշխատանքի հավասար
ծանրաբեռնվածություն.
դ) հաստատում է պետական նպաստի նշանակման, մերժման, դադարեցման,
կասեցման կարգադրությունները, վճարման ցուցակները և դրանց
տիտղոսաթերթերը.
ե) ապահովում է Գործակալություն դիմած քաղաքացիների /նրանց
ընտանիքի/ մասին ունեցած տեղեկությունների և ամբողջ տեղեկատվական բազայի
գաղտնիությունը.
զ) Մարզպետին կամ նրա համապատասխան տեղակալին պարբերաբար
ներկայացնում է տեղեկատվություն Գործակալության իրականացրած
աշխատանքների ընթացքի վերաբերյալ.
է) ապահովում է Մարզպետի կարգադրությունների և ցուցումների, ինչպես
նաև Մարզպետի համապատասխան տեղակալի ցուցումների,
հանձնարարականների և առաջադրանքների կատարումը և արդյունքների մասին
տեղեկացնում է Մարզպետին կամ նրա համապատասխան տեղակալին.
ը) առաջարկություններ է ներկայացնում Մարզպետին Գործակալության
կառուցվածքի և աշխատողների թվի, ինչպես նաև Գործակալության
խորհրդակցական մարմիններ ստեղծելու մասին.
թ) իր լիազորության սահմաններում համագործակցում է պետական
կառավարման, տեղական ինքնակառավարման և այլ մարմինների հետ.
ժ) իր լիազորությունների շրջանակներում իրականացնում է ֆինանսական
գործառույթներ և ստորագրում է համապատասխան հաշիվներից միջոցների
ելքագրման համար հիմնավորող փաստաթղթղեր.
ժա) Աշխատակազմի ղեկավարին առաջարկություններ է ներկայացնում իր
անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողներին
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահերթ
ատեստավորելու, վերապատրաստելու, կարգապահական տույժի ենթարկելու և
խրախուսելու վերաբերյալ.
ժբ) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ օրենքով սահմանված
կարգով քննարկում է քաղաքացիների առաջարկությունները,դիմումները և
բողոքները, ինչպես նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիներից
ստացված գրությունները.
ժգ) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ ապահովում է
Գործակալության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող
իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ
փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական
պարզաբանումներ և ուղեցույցներ մշակելը.
ժդ) ատեստավորումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ ներկայացնում է իր
անմիջական ենթակայության տակ գտնվող քաղաքացիական ծառայողների
ծառայողական բնութագրերը.
ժե) համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում
Գործակալության քաղաքացիական ծառայողների բացակայության դեպքում
նրանց փոխարինելու մասին.
ժզ) Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ կատարում է
քաղաքացիների ընդունելիություն.
ժէ) Աշխատակազմի ղեկավարին է ներկայացնում Գործակալության
աշխատանքային ծրագիրը.
ժը) այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է
Գործակալության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ
կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր.
ժթ) ստորագրում է Գործակալության անունից պատրաստվող
փաստաթղթերը.
ի) Գործակալության լիազորությունների շրջանակներում
նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ,
միջնորդագրեր, զեկուցումներ և այլ գրություններ.
իա) Աշխատակազմի ղեկավարին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է
առաջարկություններ` Գործակալության աշխատանքներին մասնագետներ,
փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու,
ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար.
իբ) Գործակալության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների
իրականացման հետ կապված, ինչպես նաև Աշխատակազմի ղեկավարի
գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ` դրանց մասնակից
դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց,
մասնագետների, փորձագետների.
իգ) ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է համապատասխան
զեկուցումներ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան
մարմիններում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող
աշխատանքների վիճակի մասին.
իդ) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և պաշտոնի
անձնագրով նախատեսված այլ լիազորություններ։
Գործակալության պետն ունի Օրենքով, այլ իրավական ակտերով
նախատեսված այլ իրավունքներ /սոցիալական երաշխիքներ/ և կրում է այդ
ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ /սահմանափակումներ/։

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2018-06-21 09:29:09